JavaScript`te Sayısal formata çevirme

string bir değeri sayıya çevirmek için kullanılabilecek 9 yöntem

String bir değeri sayısal formata çevirmek için bir çok yöntem mevcut

const sayi = "1000"


const metod_1 = Number(sayi);     // 1000
const metod_2 = parseInt(sayi);    // 1000 
const metod_3 = Math.floor(sayi)   // 1000
const metod_4 = Math.round(sayi);   // 1000
const metod_5 = ~~sayi;        // 1000
const metod_6 = +sayi;        // 1000
const metod_7 = sayi - 0;       // 1000
const metod_8 = sayi * 1;       // 1000
const metod_9 = sayi << 0;      // 1000